นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ทางสายไหนที่คนต้องการเดิน

Posted by admin on มิ.ย. 8, 2011 in ข้อคิดคติธรรม | 11 comments

บุญและบาปสองสิ่งนี้เป็นเครื่องตัดสิน...

Read More

แก่อย่างมีค่า ชราอย่างมีคุณ

Posted by admin on มิ.ย. 8, 2011 in ข้อคิดคติธรรม | 4 comments

การอยู่ในโลกได้นานวันจัดว่าเป็นผู้มีโชค...

Read More

เกิดในที่ต่ำ กระทำอย่างสูง

Posted by admin on มิ.ย. 8, 2011 in ข้อคิดคติธรรม | 84 comments

ดอกหญ้าแม้จะอยู่ในที่ต่ำต้อยเพียงไหนก็ตาม ...

Read More